Waarom prefabriceren

Prefabricatie is vandaag een algemeen aanvaarde methode die steeds meer toepassing vindt. De nood aan prefab constructies wordt gevoed vanuit een vraag naar verdere industrialisering van het bouwproces en een snelle, milieuvriendelijke uitvoering.
 
Prefabricatie vraagt echter om een eigen, aangepaste ontwerpfilosofie. Er bestaat geen conversie-tool om een bestaand ontwerp te converteren naar een prefab-ontwerp. Bij het ontwerpen van een constructie moet vanaf het eerste moment rekening gehouden worden met de voor- en nadelen als ook de eigenheden van het prefabriceren. Dit vereist echter bekwame ontwerpers die een brug kunnen slaan tussen prefabricatie en algemene ontwerpprincipes.
 
Het gebruik van prefab beton wordt algemeen aanzien als een economische, duurzame, constructief goede en architecturaal veelzijdige wijze van bouwen. De prefab industrie levert voortdurend inspanningen om te beantwoorden aan de vragen van de moderne maatschappij naar economie, efficiëntie, technische prestaties, veiligheid, goede arbeidsomstandigheden en milieuvriendelijkheid.
 
“Uiterst voordelige globale bouwkost”
 
Prefabricatie van betonconstructies is een geïndustrialiseerd proces met grote mogelijkheden voor de toekomst. Het wordt echter dikwijls door niet kenners gezien als een variante uitvoeringstechniek van ter plaatse gestorte constructies. In deze benadering betekent prefabricatie enkel dat delen van de constructie geprefabriceerd worden in gespecialiseerde fabrieken en naderhand op de bouwplaats terug op een zodanige wijze geassembleerd dat het initiële concept van een ter plaatse gestorte constructie opnieuw bekomen wordt.
 
Dit standpunt doet afbreuk aan de specificiteit van het prefabriceren. Elk constructiesysteem heeft zijn eigenheden die in min of meerdere mate een invloed hebben op de constructieve schikking, de afmetingen van de overspanningen, het stabiliteitssysteem, enz. Het beste resultaat wordt enkel bereikt wanneer van bij het begin van het ontwerp de specifieke en particuliere eisen van het geplande constructiesysteem gerespecteerd worden.