Planet

Prefab betonnen structuurelementen worden grotendeels (88 %) gemaakt uit primaire materialen, ontgonnen uit nagenoeg onuitputtelijke natuurlijke reserves. De grondstoffen zijn lokaal aanwezig en de eindproducten worden op beperkte afstand van de fabriek geleverd, waardoor de CO2 emissie door transport beperkt blijft.
 
Deze beperkte ecologische impact van een prefab betonconstructie wordt vele malen verdund door zijn lange gebruiksduur die meestal 100 jaar en veel langer overschrijdt. Bovendien is een prefab constructie demontabel, zodat bij sloop de elementen hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden, bijvoorbeeld als granulaten voor toepassing in nieuwe betonproducten.
 
“Innovaties voor een nog betere ecologie”
 
Bovendien leiden de gecontroleerde en computergestuurde productie van prefab beton tot minimalisatie en rationalisatie van het materiaalverbruik. Betonsoort en hoeveelheid worden perfect afgestemd op wat nodig is. Samen met de mogelijkheid aangepaste technieken toe te passen kunnen hierdoor tot 45 % minder materiaal en tot 30 % minder energie verbruikt worden.
 
Het duurzame karakter van prefab beton wordt nog versterkt door de recentste innovaties. Bij voorgespannen beton worden de karakteristieken van de wapening optimaal gebruikt. Hoge sterkte beton (tot 120 en 150 kN/mm²) betekent een nog hoger rendement van de gebruikte grondstoffen. Zelfverdichtend beton moet niet getrild worden en vergt daardoor minder energie. Ook de arbeiders in de fabriek worden niet langer blootgesteld aan het lawaai van het trillen.