DOELSTELLING

FEBEFASTis de vereniging van Belgische fabrikanten van betonnen structuurelementen voor gebouwen en kunstwerken. De vereniging volgt de technische ontwikkelingen, waaronder de normalisatie, op en voert promotie voor de producten die door de leden vervaardigd worden. De vereniging publiceert technische documentatie om de ontwerpers, voorschrijvers en uitvoerders voor te lichten over de correcte toepassing van hun producten.
 
De leden van de vereniging FEBEFAST prefabriceren dragende structuurelementen: kolommen, balken, dakelementen, trappen, dragende wanden, funderingselementen, palen, torens, brugelementen, steunmuren, geluidwerende muren, tribunes, tunnelelementen, enz… Door de verscheidenheid van de producten loopt één rode draad: kwaliteit.
 
FEBEis de erkende beroepsvereniging van fabrikanten van prefab betonproducten en voert promotie voor de producten van de sector. De Belgische betonindustrie produceert een brede waaier aan prefab elementen voor de bouw en infrastructuur, gaande van eenvoudige, ongewapende producten zoals betonmetselstenen en straatstenen tot grote structuurelementen zoals brugliggers.