Reflecties

Er zijn heel wat redenen te bedenken om te kiezen voor bouwen met structuren in geprefabriceerd beton. Eerst en vooral zijn er de kortere bouwtijd, de kostenbesparing in de ruwbouwfase en de meer milieuvriendelijke bouwwijze. De geringere invloed van het weer creëert niet alleen betere arbeidsomstandigheden voor bouwvakkers, het resulteert ook in kwalitatief hoogwaardigere producten. De gebruiksduur van de structuurelementen vergroot aanzienlijk doordat ze demontabel zijn (door de droge montage) en dus verplaatsbaar, aanpasbaar en uitbreidbaar.
 
“Nauwkeurige afmetingen van de elementen”
 
De aantrekkelijkheid wordt nog uitvergroot bij langdurige bouwprocessen, bijvoorbeeld bij ziekenhuizen en bij hoogbouwprojecten. Vrachtwagens rijden op afroep naar de bouwplaats, om zoveel mogelijk verkeershinder te voorkomen. Geprefabriceerde (betonnen) elementen waar kozijnen, glas, riolering, sprinklers en ventilatiekanalen al in zijn verwerkt, worden in één keer omhoog gehesen. Ziekenhuizen, kantoorgebouwen en woontorens kunnen met een snelheid van twee verdiepingen per week gebouwd worden.
 
Een eventuele meerkost van de producten zelf wordt al snel terugverdiend door het snelle bouwproces. De beperkingen van afmetingen die worden opgeworpen door het transport naar de bouwplaats en de specifieke eigenschappen van een gekozen prefab systeem – zoals de vaste maateenheden – kunnen als nadeel worden ervaren.