Efficiëntie

Bouwtijd

Prefabricage leidt tot aanmerkelijk kortere bouwtijden op de bouwplaats. Meestal is de capaciteit en het aantal kranen op de bouwplaats de bepalende factor voor de bouwsnelheid. De structuurelementen liggen klaar op het tasveld en worden op afroep naar de werf getransporteerd. Bij de montage moet geen rekening gehouden worden met uithardingtijden en dergelijke. Doordat de prefabricatie en de montage onafhankelijk van de weersomstandigheden steeds kan voortlopen, kan de planning veel beter gerespecteerd worden.
 
“Korte bouwtijd – snelle rendabiliteit investering”
 
Tijdig bestellen en een goede voorbereiding zijn noodzakelijk voor een vlot verloop van de montage op de werf. Het reken- en tekenwerk van de elementen met de in te storten delen, sparingen, etc. dient in een vroeg stadium gereed te zijn. Dit betekent dat alle bij het bouwproject betrokken partijen tijdig hun aandeel hierin moeten leveren.
 

Optimalisatie

Moderne fabrieksuitrustingen en zorgvuldig bestudeerde werkprocedures leiden tot hoogwaardige producten met hoge betonsterktes, die de grondstoffen optimaal benutten. Typische voorbeelden zijn het gebruik van voorgespannen beton, de betonsterkte die 2 tot 4 maal hoger ligt dan courant gebruikte betonsoorten, seriematig gebruik van bekistingen, minder afval, enz.
 
Als gevolg hiervan kunnen prefab elementen veel slanker ontworpen worden en hebben ze een hoge duurzaamheid en lange levensduur.
 

Constructieve doeltreffendheid

Prefab beton biedt grote mogelijkheden voor het verbeteren van de doeltreffendheid van gebouwen. Door het gebruik van voorgespannen beton voor balken en vloeren kunnen veel grotere overspanningen en slankere producten gerealiseerd worden. Voor industriële en commerciële gebouwen kunnen dakliggers gemaakt worden met een overspanning tot 48 m. Kantoorgebouwen worden gemaakt met vloeroverspanningen tot 18 m van gevel tot gevel. De binnenruimte wordt ingevuld met niet-dragende scheidingswanden of landschapsruimtes. Bij parkeergarages kan men met prefab oplossingen meer wagens plaatsen binnen eenzelfde bouwvolume, omwille van de grotere vloeroverspanningen en de slankere kolomdoorsneden.
 

Aanpasbaarheid

Dankzij de prefabricatie kunnen gebouwen zodanig ontworpen worden dat ze gemakkelijk en vlug aanpasbaar zijn aan de nieuwe noden van eigenaars of huurders. Dit is nu al “common sense” voor kantoorgebouwen, maar zal in de toekomst meer en meer toegepast worden in residentiële gebouwen. De woonbehoeften wijzigen met het ouder worden, maar verschillen ook van generatie tot generatie. Kleine kamers moeten dan omgebouwd worden tot grotere kamers of andersom. Of een volledige appartementsverdieping wordt omgebouwd tot een kinderhome.
Het concept voor aanpasbare gebouwen is gebaseerd op een duidelijke scheiding tussen de draagstructuur en de inbouw van een gebouw. De drager omvat alle hoofdfuncties zoals draagsysteem, hoofdcirculatie, hoofdleidingen, gevelpositie. De inbouw omvat de binneninrichting, indelingswanden, niet dragende geveldelen, enz.
 

Brandwerendheid van gebouwen

Prefab beton is in alle opzichten een brandveilig constructiemateriaal. Het is zelf onbrandbaar en doet geen brand ontstaan of uitbreiden. Beton druipt niet bij brand en geeft geen giftige gassen af.
Tegelijkertijd heeft beton van nature uit een hoge brandwerendheid. Een brandwerendheid van een uur realiseren vraagt bij de meeste prefab betonnen structuurelementen nauwelijks aandacht. Door de betondekking op de wapeningen te verhogen en/of de betonsectie te vergroten kan deze opgevoerd worden tot vier uur en meer.
Deze brandveiligheid is intrinsiek aan het materiaal, vraagt geen onderhoud en blijft constant gedurende de ganse levensduur van de prefab betonnen structuurelementen.
 

Vrij van onderhoud

De efficiëntie van structuren in prefab beton is niet enkel een gegeven bij de opbouw, maar loopt gedurende de ganse levensduur van het gebouw voort. Betonnen structuren behouden hun karakteristieken gedurende vele decennia zonder permanent nazicht of controle. De betondekking op de wapening wordt aangepast aan de omgeving waarin de elementen gebruikt worden en verzekeren op voldoende wijze de levensduur van de betonconstructie.
 
Enkel in geval van incidenten, zoals een toevallige aanrijding, waarbij het beton beschadigd wordt, dringt een herstelling zich op. Bij gewoon gebruik behoeft beton geen schilderwerken of ander onderhoud. In geval van vervuiling kan af en toe overgegaan worden tot een lichte reiniging van de oppervlakken met water, eventueel onder hoge druk. De meeste prefab betonnen structuren zullen de voorziene levensduur vele malen overtreffen.