Prefab gekoeld

De koeltoren van de nieuwe Gentse Electrabel-centrale wordt opgetrokken in prefab beton: een snelle en veilige oplossing. Met de huidige capaciteit van de centrales wordt het steeds moeilijker om de gevraagde energie te kunnen blijven leveren. Bovendien zijn de oudere centrales een relatief zware belasting op het milieu met hun grote specifieke Co2 uitstoot.

Om aan dit probleem een oplossing te bieden bouwt het Consortium Siemens - Hitachi Power Europe voor Electrabel in Gent een nieuwe centrale, die hoogovengas van Arcelormittal gent zal omzetten in elektriciteit. dit hoogovengas is afvalgas dat ontstaat bij de productie van staal, dus kan er eigenlijk over een soort van recyclage gesproken worden. het gas zal gebruikt worden om water te verhitten tot stoom onder hoge druk. deze stoom zal vervolgens de turbines aandrijven die de elektriciteit genereren.
 
De uiteindelijke totale capaciteit van de centrale wordt berekend op 300mWe. De centrale zal de productie overnemen van de oudere centrales in Rodenhuize die buiten dienst gesteld zullen worden
in 2012. De recentste eenheid van Rodenhuize (Rodenhuize iv) wordt omgebouwd om als ‘back-up’ te fungeren in geval de nieuwe eenheid een onderhoudsbeurt ondergaat.
 
Koeltoren
 
De bouw van het totale project werd onderverdeeld in 3 verschillende subprojecten: de bouw van de ‘power block’ van de centrale zelf, de koeltoren en de utilitaire gebouwen. Voor deze laatste twee subprojecten werd er gewerkt met een design ‘and build’, wat inhoudt dat de aannemer en het studiebureau in onderling overleg de uitvoeringsmethode vastleggen. Zij werken vervolgens het project verder uit op basis van de architecturale plannen.
 
De totale uitvoeringstermijn van de werken zal 17 maanden bedragen met een voorziene hoeveelheid beton van 14.000 m³ en wapening van 1.700 ton. De koeltoren wordt in prefab beton opgetrokken omwille van de korte uitvoeringstermijn – 6 maanden – die voor dit onderdeel van het project werd voorzien. Projectleider koeltoren Johan trippas van mBg: ‘veiligheid komt bij ons op de eerste plaats. om het risico voor de arbeiders te minimaliseren is de koeltoren onderverdeeld in verschillende werkzones, die allemaal duidelijk afgebakend worden. Er mag niet in alle zones tegelijk gewerkt worden, waardoor een snelle vooruitgang in de zones waar wel gewerkt kan worden noodzakelijk is. op dat moment biedt prefab een goede oplossing.’
 
Lage toren
 
De koeltoren is een zogenaamde ‘wet cell’ koeltoren. dit soort koeltoren werkt volgens het principe van verdamping, en is de meest gebruikte methode in ons land. Het warme water wordt langs de buizen bovenaan in de cellen binnen gebracht en via sproeikoppen verspreid. Door contact met de koude lucht koelt het water dan af waardoor het condenseert. De druppels worden vervolgens onderaan in een bassin opgevangen. De ongewone vorm heeft te maken met de mechanische koeling die bij deze koeltoren voorzien is. Wie aan een koeltoren denkt, krijgt onmiddellijk het beeld van de traditionele hoge, ronde torens voor ogen. deze integreren zich echter zelden goed in het landschap en zijn voor velen een doorn in het oog. Daarom heeft men in dit project een extra mechanische ventilatie voorzien, waardoor de hoogte flink kan beperkt worden en waardoor er ook meerdere cellen kunnen gecreëerd worden. De ‘tocht’ ontstaat door de grote ventilatoren die bovenaan op elke cel geplaatst worden. De koeltoren bestaat in zijn geheel uit 2 x 7 rechthoekige koelcellen, heeft een lengte van 104 m, een breedte van 36 m, en is van vloerplaat tot dak 16 m hoog. Er zijn in totaal 3 niveaus voorzien van  8+4+4  m hoog. op het dak zullen nog geluidswanden geplaatst worden om de totale geluidsoverlast die door de machines ontwikkeld wordt naar de omgeving toe te minimaliseren. De totale hoogte van de constructie zal op dat moment iets meer dan 19 m bedragen.
 
Veiligheid
 
Voor dit project werd er besloten om een middelmatig agressief milieu voor te schrijven. dit was een noodzakelijke veiligheid, wat de vereiste opleverde om te werken met een hsR cement.
 
Om aan de eisen van scheurwijdte tegemoet te komen werd er besloten de vloer extra te bewerken, en een minimale dikte van de muren en dakplaten te voorzien van 15 cm. Er wordt met slanke kolommen van 50 x 50 cm gewerkt van 15,20 m hoog, waar consoles aan bevestigd zijn om de hoofdbalken op te kunnen leggen. deze consoles minimaliseren het risico op wringing
 
Tijdens de montage zelf. om de muren en de kolommen te verbinden wordt er gewerkt met een tand en groef systeem, waarvan de voegen dan later met een speciale techniek gedicht zullen worden om de waterdichtheid te respecteren. Deze waterdichting moet niet alleen gegarandeerd worden naar buiten toe, maar ook inwendig tussen de verschillende cellen zelf is er geen lekkage toegestaan.
Vanwege de omvang van dit project was het noodzakelijk dat de prefab betonleverancier (pReFACo) zowel 50 % van zijn beschikbare middelen voor het fabriceren van de lineaire elementen voorzag, als 50 % van de tafels voor plat gietwerk om het noodzakelijke aantal elementen per dag te kunnen leveren. De productiefase is ondertussen afgerond; de oplevering van de koeltoren is voorzien in december.