Markante toepassingen van prefab beton - Altaan Prefab beton

Met dit nummer starten we een artikelenreeks dat telkens de specifieke projecten of technieken toelicht van een fabrikant van structuurelementen in prefab beton. Altaan prefab beton uit Dilsen-Stokkem bijt de spits af. Zij werkten mee aan heel wat mastodont projecten zoals de meeste recente voetbalstadions en het Kiewit-project in Antwerpen. Maar ook het zoeken naar oplossingen om beter en sneller te bouwen is hen niet vreemd. Door gipskartonplaten onderin de bekisting te plaatsen, kunnen zij schilderklare betonwanden leveren en de afwerkingsfaze op de werf aanzienlijk inkorten.
 
Voetbalstadions
 
Zonder prefab beton zou de (her)bouw van voetbalstadions zo goed als ondenkbaar zijn. De meest stadions worden op dezelfde plaats als de oude opgetrokken en dit moet dus gebeuren in de korte periode dat er niet gevoetbald wordt van begin juni tot eind juli, of twee maanden. Dit is uiteraard alleen haalbaar door alle elementen op voorhand te fabriceren. Voor de bouw van het Fenix-stadion van Racing Genk lagen alle elementen klaar op stock, nog vooraleer het eerste gemonteerd werd.
 
Dit stadion werd gerealiseerd dankzij de samenwerking van 4 prefab fabrikanten. De firma Maessen stond in voor de fabrikatie van de kolommen, de dakspanten werden door Ergon gerealiseerd en Van Gronsveld de trapvormige balken. De firma Altaan prefab beton werkte 75 dagen om de 12.000 m treden voor de tribunes te vervaardigen. Deze zijn de basis voor de 22.000 supporterszitjes die het stadion huisvest.
 
Gelukkig is de opbouw van zo’n structuur nog vrij eenvoudig. De tribune wordt gevormd door een schuine betonnen balk, die aan de bovenzijde de trapvorm heeft die de ondersteuning vormt voor de zittreden. Met L-vormige platen wordt de overbrugging tussen deze spanten gerealiseerd. Deze platen vormen de basis voor de zitjes, die erop gemonteerd worden.
 
Alle voorzieningen kunnen mee ingebetoneerd worden: schroefhulzen voor de bevestiging van de zitjes, balustrades, … Deze zittreden zijn ook veel te groot om op en af te dalen. Aan de uiteinden moeten dus kleinere trappen voorzien worden. Meestal worden deze gevormd door het monteren van kleinere balken, maar bij Altaan prefab beton kunnen ze ook tegelijkertijd met de elementen gevormd worden. Om het geheel nog te kunnen ontkisten wordt het stootbord lichtjes afgeschuind.
 
Bovenop de steunbalken worden de spanten voor de overkragende luifel, die de toeschouwers voor regen en zon moet beschermen, gemonteerd. Om de stabiliteit van deze elementen tijdens de constructie te garanderen, moeten de windverbanden aan de vrije uiteinden zo snel mogelijk geplaatst worden om de laterale stabiliteit van de structuur te verzekeren.
 
Typisch voor de betonnen elementen voor stadions is de hoeveelheid betonstaal die erin verwerkt zit. Om de grote dynamische lasten van de supporterende menigte op te kunnen vangen wordt er enorm veel staal in de betonelementen voorzien. Het volledige station kan onder de druk van de juichende menigte enkele centimeters op en neer gaan. De volledige structuur moet op deze uitzonderlijke dynamische lasten voorzien zijn.
Naast de strikte planning vormt de bereikbaarheid ook dikwijls een probleem. Zo mag meestal het grasveld niet betreden worden, uiteraard omdat dit er bij de start van het seizoen maagdelijk bij moet liggen. Dit heeft als gevolg dat de volledige opbouw van buitenuit moet gebeuren, wat niet altijd evident is en grotere kranen voor de montage vergt. Indien tijdens de competitie werken uitgevoerd worden, moet omwille van de veiligheid telkens alles opgeborgen worden en het werfgedeelte zorgvuldig afgesloten.
 
Altaan prefab beton verleende zijn medewerking aan de bouw van het Jan Breydelstadion in Brugge, het Fenix-stadion van KRC Genk en de voetbalstadions van Bergen, Maasmechelen en Gent. Meestal maken zij de zittreden voor de tribunes. Ook al is het voor een groot deel seriewerk, het enorme grote aantal elementen dat voor dit soort projecten nodig is en de korte uitvoeringstijd, vormen een belangrijke tijdsdruk. Door hun ervaring kunnen ze architect, studiebureau en aannemer met raad en daad bijstaan van de uitvoering van het project.
 
Comfortwand®
 
U moet er maar aan denken; alvorens het beton in de bekistingen te storten, plaatst men gipskartonplaten in de bekisting. Na montage van deze prefab beton wanden heeft met een afgewerkte, schilderklare binnenruimte, of toch bijna! Enkel de voegen tussen de platen en de hoeken moeten bijgewerkt worden. Maar voor het zover is, ging er wel wat studie werk aan vooraf.
 
De eerste vraag, of het eerste probleem dat zich kan stellen, is de aanhechting tussen de platen en het beton. Dit werd door het WTCB uitgetest en goed bevonden. De twee materialen hechten  bijzonder goed, zodat er niet gevreesd moet worden voor het loskomen van de gipskartonplaten, ook niet op langere termijn. Pogingen om ditzelfde te doen met watervaste platen liepen echter op een sisser uit, omdat de zuigkracht niet voldoende is.
 
Beton bevat echter heel wat water en men zou kunnen vrezen dat hierdoor de stabiliteit of stevigheid van een gewone gipskartonplaat aangetast wordt. In de praktijk is de bevochtiging éénmalig en van relatief korte duur. Na enkele dagen is het meeste water chemisch  gebonden en het beton voor het grootste deel uitgehard. Dit kan  een gipskartonplaat gerust verdragen. Het is maar na herhaaldelijke en langdurige bevochtiging dat de verwering begint.
 
Alvorens het beton te gieten wordt uiteraard de bekisting voor de raam-, deuropeningen en andere uitsparingen voorzien. Ook elektradozen voor stopcontacten en schakelaars, de leidingen voor elektriciteit, verwarming en sanitair, worden op hun plaats gebracht en de uitsnijdingen in de gipskartonplaten gemaakt. Na montage moeten enkel de leidingen aan elkaar gekoppeld worden en de toestellen gemonteerd.
 
De wanden kunnen maximaal 9,00 m lang zijn en 3.80 hoog, met een minimale dikte van 14 cm. Zij worden met diepladers naar de werf getransporteerd. Dit moet met de nodige omzichtigheid
gebeuren. Zowel bij het transport als bij de montage moet zorg gedragen worden om de gipskartonplaten niet te beschadigen, alhoewel herstellingen vrij gemakkelijk uit te voeren zijn. De binnenzijde van de wanden is bovendien beschermd door een plasticfolie om bevuiling bij de opbouw van de werf te voorkomen.
 
De comfortwand® werd met succes toegepast bij de uitbreiding van de bestaande stedelijke humaniora te Dilsen-Stokkem. In een eerste fase werden 8 klaslokalen en een overdekte speelplaats gerealiseerd, in de tweede fase 14 klaslokalen en een ondergrondse fietsenberging. Het Lvormige gebouw werd opgebouwd vanuit een strak grid van 7,20 x 7,20 m waardoor een flexibel, gemakkelijk faseerbaar en prijsvriendelijk gebouw ontstaat, dat zich door zijn plastische vorm weet aan te passen aan alle omgevinsgfactoren.
 
Funderingsbalken
 
Tijd winnen op de werf kan ook door de toepassing van geprefabriceerde funderingsbalken. Eerst wordt de bouwput uitgegraven over de volledige oppervlakte van het gebouw. Deze moet goed genivelleerd worden. Om zeker te zijn dat de funderingsbalken perfect horizontaal komen te liggen, kunnen eventueel betonnen sokkels voorzien worden. De elementen worden hierop
geplaatst door twee man en een kraan. Nu nog een zuiveringslaag van zo’n 3 cm beton storten en de meer dan verzorgde kruipkelder is klaar.
 
Na de plaatsing van de holle vloerelementen of breedplaten is men uit de grond. Zelfs voor en flink uit de kluiten gewassen woning neemt dit maximaal 2 dagen in beslag. Kruipopeningen en uitsparingen voor leiding kunnen op voorhand voorzien worden, dit vermijdt boren, kappen en breken achteraf. Het grote voordeel is dat men zonder belangrijke meerkost een kruipkelder heeft, die het aanbrengen en de controle van leidingen (ook achteraf) aanzienlijk vereenvoudigd. Ook voor het comfort in de woning geniet een kruipkelder de voorkeur boven een op volle grond gestorte vloer.
 
Deze techniek kan toegepast worden bij draagkrachtige, droge zandgronden, maar ook bij slechte gronden waar gefundeerd moet worden op palen of putten. De gewapende prefab funderingsbalken overbruggen de steunpunten en vormen een stevige basis voor het optrekken
van het gebouw. De elementen kunnen in principe alle afmetingen aannemen, maar een hoogte van 80 cm en een breedte van 30 cm voor de buitenmuren en 20 cm voor de binnenmuren wordt meestal toegepast. Ze zijn ook uit stock leverbaar in lengtes van 300, 350, 400, 450, 500 en 550 cm.
 
De funderingsbalken worden volgens plan gemaakt en dit is juist een hele geruststelling voor architect en aannemer. De controle  van de juiste afmetingen op de werf wordt hierdoor tot een minimum herleid. Afwijkingen ten opzichte van de plannen zijn haast onmogelijk. Bovendien worden zij BENOR gekeurd en vervaardigd in ideale fabrieksomstandigheden, zodat men ook zeker is van een constante kwaliteit.
 
Andere realisaties
 
Andere markante realisaties van Altaan prefab beton zijn de leveringen van elementen voor de uitbreiding van de wandelkades te Oostende en wandelementen voor de biomasscentrale te Moeskroen in opdracht van Electrawinds. Zo is beton niet enkel een duurzaam materiaal, maar draagt het ook daadwerkelijk bij tot de duurzame en ecologisch verantwoorde productie van onze energie.
 
Samen met de klant volgen we ieder project mee op’ verduidelijkt Bart Meermans. ‘Iedere aannemer of bouwheer mag doorheen het hele proces op ons rekenen. We zoeken samen naar oplossingen voor de meest uiteenlopende problemen en begeleiden hen in iedere stap. Voor de aannemer die nooit eerder met prefab werkte, kan dit drempelverlagend werken. Op die manier hebben we al heel wat aannemers die nooit eerder met prefab werkten, kunnen overtuigen. Ze voelen zich zo op hun gemak en gaan met plezier werken met prefab’.