Profit

Duurzaamheid en economie gaan hand in hand. Het zijn net de maatschappelijk en ecologische duurzaamheidobjectieven van prefab beton die bijdragen tot de rentabiliteit en dus economische duurzaamheid op lange termijn van de betonfabrieken. Prefab bedrijven hebben op dit vlak zonder twijfel alle troeven in handen.
 
Omdat gewerkt wordt in beschermde, overdekte werkplaatsen is er geen werkverlet door weer- of andere onvoorziene omstandigheden. Hierdoor kan de bedrijvigheid veel beter ingepland worden en renderen de investeringen optimaal en is de activiteitsgraad van de mensen hoger.
 
De doorgedreven kwaliteitscontrole in de fabriek die binnen de certificatie door derden opgevolgd wordt, staat niet enkel borg voor de betere kwaliteit van de producten, tegelijkertijd worden heel wat minder producten afgekeurd, zowel in de fabriek als op de werf. Dit is grondstoffen- en tijdbesparend, een duidelijk meetbaar economisch voordeel.
 
Heel wat betonbedrijven investeren voortdurend in de ontwikkeling van en de verbetering van hun productiemethoden, betonsoorten en producten. Zij zijn voortdurend op zoek om hun concurrentiepositie te verstevigen om zo de toekomst van de bedrijven ook op lange termijn te verzekeren.
 
Dit alles leidt tot gezonde bedrijven die op een duurzame wijze rendabel produceren. De derde pijler in het geheel van duurzaamheidaspecten.
 
"Ons milieu is onze woonst: als we het vernielen, bedreigen we ons eigen leven."